Vedfakta

Torka, lagra och elda

Här delar vi med oss av hur du t.ex. torkar, lagrar och eldar vår schyssta ved för bästa resultat. Du kan också läsa om hur mycket energi de olika trädslagen ger när vi jämför dem.

Hur länge ska ved torka?

Ved torkar långsamt, bara några centimeter om året. Det är viktigt att kapa veden så att den torra luften kommer åt att torka den från alla håll. Det som spelar störst roll är luftfuktigheten i virket. Strax före lövsprickningen, när vårt vackra landskap färgas grönt, är veden som torrast. Framåt hösten är luftfuktigheten som störst. Du gör bäst i att torka veden på våren eftersom det då är som störst skillnad mellan luftens fuktighet och vedens. Om du tar bort barken från träet så torkar veden fortare. Klyver du inte dina stockar så kommer inte träet att ha torkat efter två år.

Klyva, stapla och förvara ved

Hugg gärna veden under vintern och klyv veden på våren när snön har smält bort så att den kan torka under våren. Det bästa sättet att lagra veden är under tak med gott om luft mellan ved och tak, t.ex. ett plåttak som vilar på reglar. Med en presenning blir det inte lika bra. Men om en presenning är din enda möjlighet att torka veden, se till att inte dra ner den alltför långt ner på sidorna. Gör du det så förhindras fukten från marken och veden att stiga uppåt och då skapas en fuktig miljö som gör det svårare för veden att torka.

Klyva, stapla och förvara ved

Hugg gärna veden under vintern och klyv veden på våren när snön har smält bort så att den kan torka under våren. Det bästa sättet att lagra veden är under tak med gott om luft mellan ved och tak, t.ex. ett plåttak som vilar på reglar. Med en presenning blir det inte lika bra. Men om en presenning är din enda möjlighet att torka veden, se till att inte dra ner den alltför långt ner på sidorna. Gör du det så förhindras fukten från marken och veden att stiga uppåt och då skapas en fuktig miljö som gör det svårare för veden att torka.

Våra träd

I Sverige har vi lite mer än 20 inhemska trädslag. Utöver dessa har vi ett stort antal trädslag som kommit utifrån och som bara växer inom särskilda områden. Lövträd har vi mest av. Till barrträden brukar vi bara räkna tre arter: gran tall och lärk. Från Storveden kan du köpa björk-, barr- och blandved.

Vilken ved är bäst att elda med?

De vanligaste träslagen som man eldar med är i Sverige är björk samt barrträden gran och tall. Energivärdet anger hur bra ett träd är att elda med. 1 m³ björk ger 2660 kWh/m³, 1 m³ tall ger 2341 kWh/m³, och 1 m³ gran ger 2022 kWh/m³. Den ved som ger högst energivärde är ädelträ som exempelvis bok, ask och ek. Det är mindre vanligt att man använder ädelträ till eldning i Sverige. 1 m³ bok ger 3.000 kWh/m³, 1 m³ ask ger 2.900 kWh/m³, 1 m³ ek ger 2.900 kWh/m³.

Vilken ved är bäst att elda med?

De vanligaste träslagen som man eldar med är i Sverige är björk samt barrträden gran och tall. Energivärdet anger hur bra ett träd är att elda med. 1 m³ björk ger 2660 kWh/m³, 1 m³ tall ger 2341 kWh/m³, och 1 m³ gran ger 2022 kWh/m³. Den ved som ger högst energivärde är ädelträ som exempelvis bok, ask och ek. Det är mindre vanligt att man använder ädelträ till eldning i Sverige. 1 m³ bok ger 3.000 kWh/m³, 1 m³ ask ger 2.900 kWh/m³, 1 m³ ek ger 2.900 kWh/m³.

Hur mycket är en kubik ved?

En kubik ved är den mängd ved som ryms på en kubikmeter men att ange ett exakt mått är omöjligt. Det skiljer sig på hur vedträna staplats, vedens storlek och hur veden levereras. Däremot så skiljer man på om det är stjälpt mått eller staplat mått. Ett stjälpt mått innebär att veden hälls i en container och hamnar huller om buller. Ett staplat mått, som i våra småsäckar av ved så är dessa travade efter säckens storlek och dessa innehåller mycket mindre luft. Det är viktigt att tänka på att olika ved har olika energivärde. En kubikmeter björkved ger mer energi än en kubikmeter tallved. 30 m³ björkved motsvarar exempelvis 37 m³ al eller tall, 38 m³ gran, eller 39 m³ asp. 35 småsäckar motsvarar en kubikmeter stjälpt mått.

Hur länge räcker en kubik ved?

En kubikmeter björkved väger ungefär 250 kg. Man räknar med att man eldar ungefär 3 kg ved på en timme. Eldar du tre timmar om dagen så skulle det innebära att en kubikmeter björkved skulle räcka ungefär 27-28 dagar. Hur länge en kubikmeter ved räcker skiljer sig såklart på temperaturen utomhus och om du eldar en brasa för att få det mysigt eller om det är husets huvudsakliga uppvärmning.

Hur länge räcker en kubik ved?

En kubikmeter björkved väger ungefär 250 kg. Man räknar med att man eldar ungefär 3 kg ved på en timme. Eldar du tre timmar om dagen så skulle det innebära att en kubikmeter björkved skulle räcka ungefär 27-28 dagar. Hur länge en kubikmeter ved räcker skiljer sig såklart på temperaturen utomhus och om du eldar en brasa för att få det mysigt eller om det är husets huvudsakliga uppvärmning.

Elda rätt och spar
pengar i vår eldskola

Det lugnande sprakandet från elden har i alla tider fått oss människor att sluta upp. I eldens sken har vi delat med oss av berättelser som fört oss samman. Detta sker änve idag men framförallt eldar många idag även av ekonomiska skäl. Låt oss berätta mer.

1. Blanda veden

För att få så mycket energi som möjligt är det bra att blanda ved från olika trädslag. Om du bara eldar med ett trädslag blir det mer sot och då får du inte ut lika mycket energi.

2. Tänd elden

När du tänder en eld behöver elden få tillräckligt med luft. Då får du får bra fyr. Använd små stickor som är lätta att tända, tillsammans med papper. Ha lite tålamod så att du får en bra glödbädd med mindre vedträn innan du lägger på de stora.

3. Elda miljövänligt

När du köper veden från ett hållbart skogsbruk och eldar på rätt sätt gör du en insats för miljön. Använd torr ved och elda med hög temperatur och mycket luft. Ved är ett så kallat biobränsle så det sker inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Detta eftersom vi som ägnar åt oss ett ansvarsfullt skogsbruk ser till att ny skog växer upp och binder koldioxid i samma takt som skogen avverkas och eldas.

4. Håll rent

Tänk på att välja rätt utrustning, det vill säga en miljögodkänd eldstad, och elda pannan mot ackumulatortank. Se till att skorstenen hålls ren från sot så att det blir ett bra drag. Undvik att pyrelda då det lätt bildas sot och tjäravsättningar på pannväggarna samt i rökgången.

Mer än bara mys! Att elda i din eldstad ger högre värme än i direktuppvärmda elradiatorer.