Vedfakta

Torka, lagra och elda

Här delar vi med oss av hur du t.ex. torkar, lagrar och eldar vår schyssta ved för bästa resultat. Du kan också läsa om hur mycket energi de olika trädslagen ger när vi jämför dem.

Torka

Det som spelar störst roll är luftfuktigheten i virket. Strax före lövsprickningen, när vårt vackra landskap färgas grönt, är veden som torrast. Framåt hösten är luftfuktigheten som störst. Du gör bäst i att torka veden på våren eftersom det då är som störst skillnad mellan luftens fuktighet och vedens.

Lagra

Det bästa sättet att lagra veden är under tak med gott om luft mellan ved och tak, t.ex. ett plåttak som vilar på reglar. Med en presenning blir det inte lika bra. Men om en presenning är din enda möjlighet att torka veden, se till att inte dra ner den alltför långt ner på sidorna.

Lagra

Det bästa sättet att lagra veden är under tak med gott om luft mellan ved och tak, t.ex. ett plåttak som vilar på reglar. Med en presenning blir det inte lika bra. Men om en presenning är din enda möjlighet att torka veden, se till att inte dra ner den alltför långt ner på sidorna.

Våra träd

I Sverige har vi lite mer än 20 inhemska trädslag. Utöver dessa har vi ett stort antal trädslag som kommit utifrån och som bara växer inom särskilda områden. Lövträden har vi mest av. Till barrträden brukar vi bara räkna tre arter: gran tall och lärk. Från Storveden kan du köpa björk-, barr- och blandved.

Energin du får ut

Olika trädslag har olika energiinnehåll. Du kan jämföra dem i storlek.
30 m³ björkved motsvarar exempelvis 37 m³ al eller tall, 38 m³ gran, eller 39 m³ asp. Du kan också jämföra hur mycket energi trädslagen ger när du eldar. 1 m³ Björk ger 2660 kWh/m³, 1 m³ tall ger 2341 kWh/m³, och 1 m³ gran ger 2022 kWh/m³.

Energin du får ut

Olika trädslag har olika energiinnehåll. Du kan jämföra dem i storlek.
30 m³ björkved motsvarar exempelvis 37 m³ al eller tall, 38 m³ gran, eller 39 m³ asp. Du kan också jämföra hur mycket energi trädslagen ger när du eldar. 1 m³ Björk ger 2660 kWh/m³, 1 m³ tall ger 2341 kWh/m³, och 1 m³ gran ger 2022 kWh/m³.

Elda rätt och spar
pengar i vår eldskola

Det lugnande sprakandet från elden har i alla tider fått oss människor att sluta upp. I eldens sken har vi delat med oss av berättelser som fört oss samman. Detta sker änve idag men framförallt eldar många idag även av ekonomiska skäl. Låt oss berätta mer.

1. Blanda veden

För att få så mycket energi som möjligt är det bra att blanda ved från olika trädslag. Om du bara eldar med ett trädslag blir det mer sot och då får du inte ut lika mycket energi.

2. Tänd elden

När du tänder en eld behöver elden få tillräckligt med luft. Då får du får bra fyr. Använd små stickor som är lätta att tända, tillsammans med papper. Ha lite tålamod så att du får en bra glödbädd med mindre vedträn innan du lägger på de stora.

3. Elda miljövänligt

När du köper veden från ett hållbart skogsbruk och eldar på rätt sätt gör du en insats för miljön. Använd torr ved och elda med hög temperatur och mycket luft. Ved är ett så kallat biobränsle så det sker inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Detta eftersom vi som ägnar åt oss ett ansvarsfullt skogsbruk ser till att ny skog växer upp och binder koldioxid i samma takt som skogen avverkas och eldas.

4. Håll rent

Tänk på att välja rätt utrustning, det vill säga en miljögodkänd eldstad, och elda pannan mot ackumulatortank. Se till att skorstenen hålls ren från sot så att det blir ett bra drag. Undvik att pyrelda då det lätt bildas sot och tjäravsättningar på pannväggarna samt i rökgången.

Mer än bara mys! Att elda i din eldstad ger högre värme än i direktuppvärmda elradiatorer.