Köpvillkor

Köpvillkor:

På denna sidan finner ni köp- samt leveransvillkor för Storsveden Skogsegendomar HB med organisationsnummer 916529-2070. Företaget är registrerat på adress: Storsveden Skogsegendomar HB, Bergsmansvägen 19, 777 93 Söderbärke.

Leveranstid:
Normal leveranstid är inom 14 arbetsdagar. Leverans sker mellan kl. 06.00-20.00.

Avisering:
Vi hör av oss via sms några dagar innan planerad leverans. Ofta aviserar vi redan omkring 1 vecka innan.

Framkomlighet:
Framkomligheten ska vara god, eftersom distributionen utförs av stora tunga fordon. Kunden svarar för att tillfarten till leveransplatsen har en vägbredd på minimum 3,5 m med frihöjd 4,5 m (fritt från grenar) samt har bärighet för tung lastbil. Vintertid ska tillfarten vara snöröjd och sandad. Risk för snöras ska undanröjas för att ge chauffören en säker arbetssituation.

Önskemål om placering av pall:
Leveransplatsen ska vara markerad och klar för leverans från beställningsdagen. Storsveden har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål och leveransplats. Våra chaufförer gör bedömningen. Anser chauffören att önskemålet inte går att utföra lossas pallen på bästa sätt utifrån de förutsättningar som gäller.

Ej mottagen order:
Debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

Ångerrätt/Avbeställning:
Storsveden Skogsegendomar HB tillämpar Konsumentköplagen (SFS1990:932) och Distansavtalslagen gentemot konsumenter. Mottagaren/kunden har vid distansköp (t.ex. e-post, telefon, fax, webbshop) rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att varan tagits emot. Vid åberopande av ångerrätten står mottagaren/kunden för returfrakten och varan skall returneras i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten kan utövas gentemot Storsveden Ved AB. Innan retur sker skall kundtjänst kontaktas på telefon 070-631 39 00 eller info@storsvedenved.se.

Reklamation:
Om mottagaren/kunden vill åberopa fel skall leverantören underrättas inom skälig tid – normalt 14 dagar – efter det att mottagaren/kunden märkt eller borde ha märkt felet. Försummas detta och det kan antas att försummelsen varit leverantören till nackdel, begränsas leverantörens ansvar i motsvarande grad. Om varans kvalitet är ifrågasatt skall mottagaren/kunden ge leverantören möjlighet att ta prover på varan. Reklamation avseende förbrukad vara godtas ej. Om mottagaren/kunden inte uppfyller fastställda villkor för leverans kan mottagaren/kunden inte föra gällande fel på varan. Leverantören skall då också äga rätt att vägra leverans.

Produkten:
Ved är en naturlig råvara vilken vi tar ur skogar nära oss här i mellan Sverige. Varje träd och varje vedpinne är unik, kvistar, färg, bark osv. Volymen kan variera +/- 5 procent och det kan förekomma att småbitar följer med eller att bark ramlar av under transport och ligger löst i veden. Ett träd är inte alltid jämt delbart i den storlek ni önskar och ett stort träd som klyvs fint får bitar som är utan bark.

Torr ved:
Definieras hos oss med en fuktkvot vilken är 20% eller lägre.

Leveransmått:
I det mått som veden beställts i. Reklamation kan ej göras i annat mått. Dvs om veden beställts i container är volymen löst och ska således mätas i löst (stjälpt mått) för ev reklamation. Om veden beställas i småsäckar som är staplat är det även det måttet produkten ska mätas i.

Leverans:
Leverans sker med egen lastbil. Med hänsyn till vår miljö så försöker vi samleverera till närliggande platser vid ett och samma tillfälle. Vi hör av oss till er om leveransdatum. Den exakta tiden det för din leverans styrs av denna samfrakt. Därför är den förväntade leveransveckan du får på hemsidan endast ungefärlig, och det kan dröja någon vecka längre, eller ibland någon vecka kortare. Vår genomsnittliga leveranstid ligger på 2 veckor. Dock, i och med samfrakten, måste man från och med när man lägger beställningen vara beredd att ta emot den, annars är inte denna samfrakt möjlig.

Priser:
I Svenska kronor, SEK. Priser inklusive momssats 25%

Betalsätt:
På Storsveden vill vi alltid göra det så enkelt som möjligt för dig som kund. Därför samarbetar vi med Klarna vilket ger dig möjligheten att själv bestämma hur dina varor ska betalas. Samtliga möjliga betalningsmetoder är mycket enkla och anpassade efter att olika individer har olika önskemål. Dessutom samlar du dina betalningar på ett ställe när du handlar med Klarna vilket gör det än enklare för dig att hålla koll. Du kan välja att betala direkt i kassan med kort, välja faktura eller dela upp din betalning.

Förbokning:
Vid förbokning via mail eller telefon, så går det bra att betala med kort, kontanter eller swish samtidigt som leverans. Det går också bra att få en faktura men då efter sedvanlig kreditupplysning. Organisationsnummer: 916529-2070, Telefonnummer: 070-631 39 00, Email: info@storsvedenved.se, Webb: www.storsvedenved.se