VedfaktaTrädslag

Det finns drygt 20 st inhemska trädslag i Sverige. Utöver dessa finns det även ett stort antal införda trädslag som oftast finns inom begränsade områden. Lövträdsarterna är en mycket större grupp än barrträdsarterna, som endast är tre till antalet. De arter som räknas som barr är gran, tall och lärk.


Energi

Olika trädslag har olika energiinnehåll. 30 m³ björkved motsvarar exempelvis:

37 m³ al eller tall
38 m³ gran
39 m³ asp

Man kan även jämföra hur många kWh man får av 1 m³ ved av olika trädslag.
Björk: 2660 kWh/m³
Tall: 2341 kWh/m³
Gran: 2022 kWh/m³

Andra jämförelsetal:

1 m³ eldningsolja EO1 =r 7 m³ blandved
1 m³ briketter = 2,5 - 3 m³ torr blandved
1 m³ eldningsolja = 3,17 m³ pellets
1 m³ eldningsolja EO1 = 3,17 m³ pellets = 2,05 ton pellets
1 ton briketter = 4 - 5 m³ torr blandved
1 ton pellets = 4 - 5 m³ torr blandved


Torkning

En viktig faktor i torkningen av ved är luftfuktigheten. Den är som lägst under tiden före lövsprickningen och stiger successivt mot hösten. När skillnaden mellan vedens och luftens fuktighet är som störst torkar veden effektivast. Därmed är torkningen av veden ofta bättre i april vid 10°C än vid 25°C i augusti.

Vid minusgrader under vintern är luftfuktigheten ofta låg och veden torkar även då bra i uppvärmt utrymme. Men då krävs det att finns en fläkt för att sätta luften i rörelse om större mängder skall torkas. För att få bästa resultat när man använder fläkt bör man tänka på suga bort luften istället för att blåsa direkt på veden.

Fukthalten i grova tal när det gäller rå ved, ligger runt 50 % och lufttorr ved ligger på 15 % i maj samt 30 % i oktober-november.


Rå ved

Ved som torkar sakta, speciellt tyngre lövved, bör ha två torksäsonger för att bli optimalt torr. Viktig notering angående ved som torkat ordentligt under vår och försommar är att den återtar en högre fukthalt vid förvaring ute under hösten. När den sedan kommer in i rumstemperatur återtar den dock sitt torra tillstånd mycket snabbt. Normaltorr ved har cirka 10 % högre värmevärde än rå ved vid eldning. I praktiken tillkommer dock ytterligare 10 % eftersom torr ved ger en högre verkningsgrad i förbränningsanläggningen.


Lagring

Något att tänka på när man har den upparbetade veden är att se till så den är väl genomluftad under tak. Ett bra alternativ är ute under ett plåttak som vilar på reglar. Något som inte är att rekommendera är att använda presenning. Om detta trots allt är enda alternativet, tänk då på att inte dra den långt ner på sidorna.

Tillbaka till sidans topp

Eldskola

Att elda i en braskamin eller höra sprakandet från en öppen spis är bland det mysigaste som finns tycker vi. Inte nog med att det är mysigt, man kan även spara stora pengar på att elda med ved på rätt sätt. Medan du myser och din spargris växer märker du snart en plusfaktor till; lokala eldstäder ger högre värme än direktuppvärmda elradiatorer. Ved har dessutom ett större energiinnehåll per krona än vad eldningsolja har.


Att tänka på när du eldar

När du tänder en eld så ska du se till att elden får tillräckligt med luft så att du får bra fyr. Använd små stickor, som är lättantändliga, tillsammans med papper. Se till att du får en bra glödbädd med mindre vedträn innan du lägger på de stora.


Förbränning

För att uppnå ett optimalt energiutbyte är det lämpligt att använda blandved ibland. Eldning enbart med ett trädslag medför ökad sotbildning och då sänks energiutbytet vid samma sotningsintervall.


Miljön

Eldning med ved är ur miljöaspekt ett utmärkt val om man eldar på rätt sätt. Veden bör vara torr och förbränningen bör ske med hög temperatur och med ordentlig lufttillförsel. Då ved är ett biobränsle blir det inget så kallat nettotillskott av koldioxid till atmosfären. Ny skog växer upp och binder koldioxid i samma takt som ved avverkas och eldas upp.


Till sist

Tänk på att välja rätt utrustning, det vill säga en miljögodkänd eldstad, elda pannan mot ackumulatortank. Se till att skorstenen hålls ren från sot så att det blir ett bra drag. Undvik att pyrelda då det lätt bildas sot och tjäravsättningar på pannväggarna samt i rökgången.

Tillbaka till sidans topp